_Leon Kosters_ Product Designer

5 simpele tips voor een betere User Experience

Hoe beter de User Experience, hoe hoger de kwaliteit van een digitaal product. In dit artikel beschrijf ik 5 simpele tips om de User Experience te verbeteren.

Wat is User Experience?

User Experience is de perceptie en reactie van een persoon als gevolg van het gebruik van een product. Het is een gevolg van verschillende factoren, waaronder merkimago, presentatie, functionaliteit, systeemprestaties, interactief gedrag, eerdere ervaringen en de context van het gebruik.

Een webapp, mobiele app of een website kan een goede user experience hebben wanneer het zowel sterke pragmatische attributen als sterke hedonistische attributen bevat. Pragmatische attributen helpen de gebruiker bij het voltooien van taken. Gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit spelen hierbij een belangrijke rol. Hedonistische attributen zijn verantwoordelijk voor plezier. Is het product leuk om te gebruiken en is het product innovatief en creatief?

Hoe beter de User Experience, hoe hoger de kwaliteit van een digitaal product. In dit artikel beschrijf ik 5 simpele tips om de User Experience te verbeteren.

1: Zorg voor een snelle website

Hoe snel ben je geneigd om op vorige te klikken en naar het volgende resultaat van de zoekmachine te gaan als het te lang duurt om een pagina te laden? Vooral als je al haast hebt. Hoe minder tijd je hebt, hoe hoger de verwachtingen zijn dat een pagina snel wordt geladen. Snelheid wordt steeds belangrijker voor websites. Gebruikers verwachten dat pagina's binnen twee seconden worden geladen. Na drie seconden wachten verlaat 40% van de gebruikers jouw website.

Langzame websites zorgen voor irritaties. Snelle websites zorgen voor bezoekers die terug komen. Snelheid beïnvloedt de algehele gebruikerservaring en de indruk die jouw website bezoekers hebben van het merk.

Daarnaast heeft de snelheid invloed op de ranking van zoekmachines. Snelle websites scoren beter. Niet alleen omdat de website simpelweg sneller is. Een pagina die langzaam laadt, heeft een negatief effect op de bounce rate, omdat gebruikers eerder geneigd zijn om na te lang wachten weg te klikken. Een snelle website zorgt dus voor een lagere bounce rate, en dus een hogere ranking.

Simpelere manieren om een pagina sneller te maken zijn:

  1. Optimaliseer afbeeldingen en gebruik de juiste bestandsformaten
  2. Gebruik caching
  3. Optimaliseer Javascript en CSS bestanden
  4. Zorg voor goede en snelle hosting

2: Maak gebruik van negatieve ruimte

Negatieve ruimte, vaak ook benoemd als ‘wit ruimte’, is een lege ruimte tussen elementen van een pagina. Bijvoorbeeld de ruimte tussen een titel en een foto. Hoewel velen het als een verspilling van schermbezit beschouwen, is witruimte een essentieel element in het ontwerp.

Leesbaarheid
Negatieve ruimte maakt zowel de scan- als de leesbaarheid eenvoudiger en voorspelbaarder. Ruimte tussen tekstregels is hier een goed voorbeeld van. Goed gebruik van ruimte tussen alinea’s en regels kan de begrijpbaarheid met 20% vergroten.

Groeperen van elementen
Mensen observeren visuele informatie op basis van de ‘Law of Proximity’. Dit betekent dat elementen in de buurt van soortgelijke elementen verschijnen. Door middel van negatieve ruimte zijn bij elkaar horende elementen voor de gebruiker eenvoudig te groeperen.

Creëer focus door minder content en meer negatieve ruimte
Websites en apps kunnen last hebben van te veel informatie zonder voldoende negatieve ruimte. Wanneer gebruikers te veel informatie in één keer te zien krijgen, heeft het verminderen van de informatie een positieve bijdrage aan het begrijpen van deze informatie. Dit dwingt de gebruiker namelijk alleen te focussen op de content die het meest belangrijk is.

Daarnaast is er een verband tussen afstand en aandacht. Grotere afstanden zorgen voor extra aandacht. Door het ontbreken van andere elementen zullen bestaande elementen meer opvallen. Gebruik negatieve ruimte om focus te creëren voor content die het meest belangrijk is.

3: Gebruik animaties

Animaties zijn tegenwoordig een belangrijk onderdeel van interactieve producten. Er zijn twee soorten animatie die een belangrijke rol spelen voor de User Experience: functionele animaties en ‘leuke’ animaties.

Functionele animaties scheppen duidelijkheid in de gebruikersinterface en worden gebruikt om de interactie met producten te vereenvoudigen. Op die manier is het onder andere mogelijk om meer focus te creëren op de elementen die op dat moment het belangrijkst zijn, zoals een ‘Offerte aanvragen’-knop.

De leuke animaties creëren een menselijke ervaring tijdens het gebruik van een applicatie. Deze animaties hebben geen functioneel doel; ze worden gebruikt om een emotionele band te creëren met gebruikers.

Animaties hebben dus een positieve invloed op zowel de pragmatische als de hedonistische attributen, en dus op de User Experience.

4: Test nieuwe functionaliteiten met gebruikers

Het testen van nieuwe functionaliteiten is een goede manier om problemen of gebruikersmoeilijkheden te elimineren die niet waren voorzien in de ontwerpfase. Hoe eerder er getest wordt, hoe eenvoudiger het is om wijzigingen aan te brengen om het product te verbeteren.

Tegenwoordig is het eenvoudig om simpele prototypes te maken van het product. Door middel van deze prototypes kan een product vroeg in de ontwerpfase getest worden op onder andere gebruiksvriendelijkheid, functionaliteit en plezier.

5 Blijf het product doorontwikkelen

Het product blijven ontwikkelen en het continue lanceren van nieuwe functionaliteiten zorgt voor een positief effect op de hedonistische kwaliteit van het product. Een gebruiker wil namelijk graag gestimuleerd worden. Stimulering kan voorzien worden door nieuwe, interessante of opwindende functionaliteit, content en presentatie- en interactiestijl te ontwerpen en te ontwikkelen. Wanneer een gebruiker een nieuwe functionaliteit ontdekt, en dit niet verwacht, wordt de gebruiker positief verrast en zorgt dit voor plezier en een betere User Experience.

Verbeteren van de User Experience

De kwaliteit van een digitaal product wordt dus bepaald door de user experience. De user experience verbetert wanneer het zowel sterke pragmatische attributen als sterke hedonistische attributen bevat. Het verbeteren van deze attributen kan door middel van: een snel werkend product, het gebruik maken van negatieve ruimte en animaties, het testen van nieuwe functionaliteiten met gebruikers en het digitaal product door te ontwikkelen.

Meer uit onze
kennisbank