_Leon Kosters_ Product Designer

Wat is Design Thinking en hoe pas je het toe bij productontwikkeling?

Elk bedrijf heeft zijn eigen voorkeuren in methodes van werken. Bij CODE14 werken we volgens de principes van de Design Thinking methode. Design Thinking is niet alleen een pad om te bewandelen naar het perfecte design van software, maar ook om creatieve oplossingen voor problemen te bedenken. Wat het is en wanneer je het toepast, lees je in deze kennisblog.

Wat is Design Thinking?

Waar marketing ervoor zorgt dat mensen je product willen, zorgt Design Thinking ervoor dat je product zo goed inspeelt op de behoeften van de gebruiker en trends in de markt, dat specifiek jouw doelgroep het product ook echt graag wil gebruiken.

Design Thinking is een iteratief proces en methode van denken bij het ontwerpen van producten, om snel achter het daadwerkelijke probleem te komen, om een probleem of behoefte vanuit de kant van de gebruiker te bekijken en om vervolgens de juiste oplossingen te kunnen bedenken. In die oplossingen worden de wensen en de behoefte van de klant of eindgebruiker meegenomen. Design Thinking is heel geschikt om oplossingen te bedenken voor ‘wicked problems’: unieke problemen die moeilijk op te lossen zijn door incomplete of tegenstrijdige informatie binnen een veranderende context.

Van alle ontwerpprocessen is design thinking vrijwel zeker het beste voor "denken buiten de gebaande paden". Hiermee kunnen teams beter UX-onderzoek doen, prototypes maken en usability testen uitvoeren om nieuwe manieren te ontdekken om aan de behoeften van gebruikers te voldoen.

De 5 fases van Design Thinking

Het Design Thinking-proces bestaat uit vijf fasen: inleven, definiëren, ideeën aandragen, prototypes maken en testen. Deze vijf fasen kun je – omdat het een iteratief proces is – blijven herhalen: zowel bij het ontwerpen van een product als het verbeteren van een product.

  • Emphatize: Je start met het inleven in en identificeren met je klant of eindgebruiker. Je onderzoekt waar zij tegenaan lopen in het bereiken van bepaalde doelen in hun leven – dus waar jouw product bij moet gaan helpen of waar zij tegenaan lopen in het gebruik van het product – wanneer jouw product al in gebruik is. Hier komen de oplossingen nog niet aan te pas. In deze fase is het aan te raden letterlijk in gesprek te gaan met de klant of eindgebruiker.
  • Define: hier ga je de verzamelde informatie samenvoegen en analyseren. Je duidt het probleem en stelt eventuele hypothesen op om richting te geven voor de volgende fases. Je doorloopt hierbij vragen als: Wat is het probleem waar we nu een oplossing voor moeten vinden? Wanneer hebben we het probleem opgelost? Wat moeten de resultaten zijn wanneer het probleem is opgelost?
  • Ideate: deze fase draait om het bedenken van ideeën die het probleem kunnen oplossen. Je begint met brainstormen zonder limieten: alles is mogelijk. Daarna ga je het steeds realistischer maken en de ideeën sorteren op basis van bijvoorbeeld haalbaarheid, schaalbaarheid, effectiviteit en investering. Uiteindelijk selecteer je de ideeën die aansluiten bij de behoeften van de eindgebruiker of klant en maakt hier een concreet concept van.
  • Prototype: In deze fase bouw je het prototype op basis van wat je in de vorige fases hebt bedacht. Het prototype moet werkend zijn, zodat je het in de volgende fase goed kunt testen.
  • Test: In de laatste fase test je het prototype met de eindgebruiker om te zien of het probleem opgelost is of het product aan de wensen of eisen van de eindgebruiker en klant voldoet. Dit doe je door middel van usability tests. Hier test je ook de hypotheses die je in fase 2 hebt opgesteld. Voldoet de oplossing/het product niet aan de eisen? Dan ga je weer terug naar fase 1, omdat je dan nog steeds een probleem hebt waar een oplossing voor moet komen.


Het verschil tussen Design Thinking en Product Design

Waar Design Thinking een soort systeem is en zich bezighoudt met het definiëren en oplossen van ‘wicked problems’, houdt UX Design zich meer bezig met de details van het ontwerp. Het gaat ook meer over het creatieve proces en het valideren van ideeën, voordat het product echt de markt opgaat.

Bij Product Design gaat het over de functies, de structuur de mens/computer interfaces, het grafische ontwerp, de interacties, de juiste plekken om de informatie te plaatsen, de navigatie en de structuur van de manier waarop de app, de website of andere vorm van software is opgebouwd.

Meer weten over Design Thinking en hoe we dat toepassen?

Heb je een idee voor een app, website of andere software, en wil je dat ontwikkelen door middel van de Design Thinking methode? Zoals je hierboven al gelezen hebt, weet je zeker dat je uiteindelijk een product hebt dat jouw doelgroep écht wil gebruiken. We zijn benieuwd naar jouw idee. Kom je ‘m pitchen? 😉

Meer uit onze
kennisbank