Wie is eigenaar van de ontwikkelde software?

This is some text inside of a div block.

Maatwerk software wordt gemaakt door ontwikkelaars die volledig vanaf scratch met code de functionaliteiten van het systeem bouwen.

Maar wie is nou de eigenaar van deze code: de ontwikkelaar of de opdrachtgever?

Intellectueel eigendom maatwerk software

Op alles wat maatwerk ontwikkeld of ontworpen wordt rust het intellectueel eigendom, ook wel de auteursrechten genoemd in het geval van software ontwikkeling. Bij het ontwikkelen van software, API’s, websites en webapps wordt de zogeheten broncode maatwerk gemaakt door programmeurs. Op deze ontwikkelde code rust het auteursrecht van de softwareontwikkelaar. In ons geval is CODE14 eigenaar van al onze maatwerk ontwikkelde software. De auteursrechten op wat medewerkers maken, worden namelijk toegewezen aan de werkgever.

Auteursrecht software overdragen

Het auteursrecht kan gedeeld worden, waardoor de opdrachtgever vrij is om met de broncode naar een andere ontwikkelaar te gaan. In veel gevallen is dit niet expliciet vastgelegd in een overeenkomst, waardoor de broncode eigendom blijft van de ontwikkelaar. In veel gevallen heeft de opdrachtgever een licentie op de ontwikkelde software. De ontwikkelaar zorgt ervoor dat de software onderhouden blijft en geupdate wordt. Daar betaal je als opdrachtgever doorontwikkelingskosten en onderhoudskosten voor. Onderhoudskosten voor webapplicaties zijn altijd zo plus minus 20% van de scope. Doordat Android en Apple vaak updates uitvoeren rekenen wij daar altijd een hoger percentage voor aangezien dit onderhoud intensiever is.

Duidelijke afspraken maken

Belangrijk dus om aan de voorzijde duidelijke afspraken te maken over wie de eigenaar wordt van de broncode. Zo voorkom je een hele hoop gedoe aan de achterzijde. Wij zijn van mening dat wanneer een opdrachtgever bij ons weg wil om welke reden dan ook, wij om tafel gaan om voor de deling van de broncode. Een relatie voortzetten die van één kant niet werkt is voor beide partijen geen prettige samenwerking.

In sommige gevallen, waarin er geen maatwerk is ontwikkeld maar je gebruik maakt van een licentie op de software, kunnen we de broncode niet vrijgeven. Bij deze software blijft het intellectueel eigendom altijd bij de ontwikkelaar. In deze gevallen maken we dat direct aan de voorzijde kenbaar.

Meer uit onze kennisbank